DSE Software

Softwareontwikkeling 2022

Softwareontwikkeling in 2022

Waar wij een jaar geleden wellicht nog verwachtten – en sommigen van ons misschien ook wel hoopten – dat we nu weer vijf dagen per week op kantoor zouden werken, blijkt de werkelijkheid toch anders te zijn. Het advies om zoveel als mogelijk vanuit huis te werken is nog steeds van kracht. Thuiswerken lijkt een blijvertje te zijn en veel bedrijven en werknemers lijken dit niet erg te vinden. Digitalisering is sinds het begin van de coronapandemie in een stroomversnelling geraakt waardoor steeds meer bedrijven thuiswerken – kunnen – faciliteren. Verregaande digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden, maar het brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. In de maatschappij, maar ook op het gebied van softwareontwikkeling. Mogelijkheden en uitdagingen die we naar verwachting ook in 2022 terug zullen zien en waar wij ons bij DSE Software continu op aanpassen. Maar ook voor jou is het belangrijk om mee te gaan met deze ontwikkelingen, want stilstand is achteruitgang. Zeker in deze snel veranderende wereld. Om je hierbij te helpen, hebben wij de belangrijkste vijf ontwikkelingen voor je op een rijtje gezet.

24/7 dienstverlening

We leven in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin technologische ontwikkelingen elkaar in steeds sneller tempo opvolgen. Hierdoor veranderen ook onze verwachtingen ten aanzien van de mogelijkheden op dit gebied snel. Waar de belofte “vandaag besteld, morgen in huis” tot voorheen bijzonder was, lijkt met de opkomst van flitsbezorgers in Nederland “morgen” steeds vaker toch wel lang te duren. 24/7 dienstverlening is de afgelopen jaren steeds vanzelfsprekender geworden. Kun je hier niet aan voldoen? Dan is er een paar muisklikken verderop altijd wel een concurrent die dit wel kan. Nogmaals; stilstand is achteruitgang.

We willen niet meer wachten en zeker niet langer dan nodig is. Dat is iets wat ook op het gebied van softwareontwikkeling steeds belangrijker wordt. Zeker als we kijken naar standaard softwarepakketten blijkt dit nogal eens een pijnpunt te zijn. Wanneer vindt de leverancier dat het tijd is voor een update of voor nieuwe features? Bij maatwerk software bepaal jij wanneer het tijd is voor doorontwikkeling! Dit past perfect binnen de snel veranderende wereld waarin we leven.

Flexibiliteit

Snel kunnen inspelen op de technologische ontwikkelingen – en daarmee onze technologische behoeften – stelt nieuwe eisen aan de flexibiliteit van organisaties. Hoewel flexibiliteit vaak begint bij je manier van denken en hoe jij aankijkt tegen veranderende omstandigheden, is het ook belangrijk om dit te integreren in de organisatie en de manier van werken. Denk bijvoorbeeld aan een toekomstbestendige en wendbare IT-infrastructuur. Het is belangrijk dat bij verandering niet alleen jij snel kunt schakelen, maar de gehele organisatie.

Om op een flexibele manier in te kunnen spelen op nieuwe situaties en technologieën houden organisaties bij de keuze voor IT en software dan ook in toenemende mate rekening met de wendbaarheid ervan. Dat een software- of IT-systeem vandaag de beste oplossing biedt voor jouw organisatie betekent niet dat dit morgen nog steeds zo is. Het systeem moet de beste oplossing bieden voor nu, maar ook voor in de toekomst. In een snel digitaliserende wereld loop je namelijk snel achter de feiten aan.

Veiligheid

Dat we met het huidige tempo waarin nieuwe technologieën elkaar opvolgen snel in een situatie kunnen belanden waarin we achter de feiten aanlopen, stelt niet alleen nieuwe eisen op het gebied van flexibiliteit, maar ook zeker op het gebied van veiligheid. Als er namelijk één punt is waar je niet achter de feiten wilt aanlopen, dan is dat wel veiligheid. Digitalisering biedt vele mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan een hogere efficiency, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee op het gebied van veiligheid.

Elk jaar stijgt het aantal cybercrime meldingen ten opzichte van het jaar ervoor en ook in 2021 was dit het geval. In september was het aantal cybercrime meldingen in 2021 al even hoog als in heel 2020. Digitalisering gaat steeds verder en cybercriminelen maken daar dankbaar misbruik van. Gelukkig is het mogelijk om je hier als organisatie tegen te wapenen. Ook – of eigenlijk: zeker – als het aankomt op de softwaresystemen binnen jouw organisatie. Het is belangrijk om de software binnen de organisatie up-to-date te houden. Verouderde software bevat namelijk meer kwetsbaarheden wat de kans op diefstal van – persoonlijke – gegevens vergroot. De hoeveelheid cybercriminaliteit neemt elk jaar toe en dus is het elk jaar nóg belangrijker dan het jaar ervoor om hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. 

DevSecOps

Niet alleen na de oplevering van softwaresystemen is het belangrijk om de systemen up-to-date en veilig te houden, ook tijdens het ontwikkelingsproces is dit van groot belang. Een nauwe samenwerking tussen development en operations (DevOps) is al langere tijd zeer waardevol om de kwaliteit en betrouwbaarheid van softwaresystemen te garanderen en te zorgen voor een korte time-to-market.

Met het toenemende belang van security zal DevOps de komende jaren in toenemende mate worden aangevuld met een derde component: security (DevSecOps). Door security gedurende het gehele traject in het ontwikkelingsproces te verweven, zal het volledige team zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van het systeem en dus niet alleen het security team. Kwetsbaarheden kunnen op deze manier in een vroeg stadium worden ontdekt en voorkomen. Hiermee zorgt DevSecOps niet alleen voor een nog korte time-to-market, ook maximaliseert het zowel de kwaliteit, betrouwbaarheid als de veiligheid van software al tijdens het ontwikkelingsproces.

Total experience

Het nauwer betrekken van security in het ontwikkelingsproces zal zorgen voor een verbeterde interne samenwerking. Hoewel een goede interne samenwerking veel toegevoegde waarde biedt, mag ook de externe samenwerking met de klant zeker niet worden vergeten bij de ontwikkeling van software. Door de eindgebruiker veelvuldig te betrekken in het ontwikkelingsproces zal de ontwikkelde software perfect passen binnen de behoeften van de klant wat zorgt voor een optimale customer experience. Customer experience wordt steeds belangrijker. Uit onderzoek van Forbes blijkt zelfs dat voor 96% van de ondervraagden customer experience de sleutel vormt tot brand loyalty. Het is dus belangrijk om de eindgebruiker te betrekken in het proces van softwareontwikkeling. Wat zijn de pijnpunten binnen de organisatie? Welke behoeften hebben ze? En wat verwachten ze van het nieuwe softwaresysteem?

Hoewel customer experience voor velen van ons een bekende term is, kan dit op het gebied van softwareontwikkeling voor wat onduidelijkheid zorgen. Want wie is de customer? Is dat de organisatie die eigenaar wordt van de software? Zijn dat de klanten van deze organisatie? Of zijn het de medewerkers die de software gebruiken? Om jullie maar direct te verlossen van deze verwarring: ze zijn allemaal belangrijk. En daarom spreken wij liever van total experience in plaats van customer experience. Door zoveel mogelijk verschillende stakeholders te betrekken bij het proces van softwareontwikkeling zorg je ervoor dat de organisatie gebruikmaakt van veilige, betrouwbare software, dat medewerkers op een prettige en efficiëntie manier kunnen werken en dat de klanten kunnen profiteren van snelle, kwalitatieve dienstverlening.