Poort80

Blogs

Menselijke fout

Een vergissing is menselijk

De mens, de processen en de techniek; de drie pijlers waar in veel organisaties de computersystemen en informatieverwerking – en ook de beveiliging daarvan – op steunen. Ook hier gaat het principe op dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. En die mens blijkt steeds vaker een kwetsbare schakel te zijn. Hoe goed je jouw processen en techniek ook inricht, een menselijke fout is zo gemaakt. Neem bijvoorbeeld de recente storingen bij Facebook, WhatsApp, Instagram en Vodafone. Menselijke fouten met grote gevolgen voor de organisatie en voor de klanten. Een ongeluk zit in een klein hoekje en daarom is het belangrijk het risico hierop te minimaliseren. Maar hoe doe je dit als organisatie? En voor wie doe je dit eigenlijk? Fouten maken is menselijk, maar in veel gevallen niet onvermijdelijk. Zeker in het geval van gestandaardiseerde, onderling afhankelijke processen. Deze processen bestaan doorgaans uit een aantal activiteiten die in een vaste volgorde verloopt en lenen zich daarom uitstekend voor automatisering. Door middel van automatisering zorg je ervoor dat gestandaardiseerde processen voortdurend op eenzelfde uniforme, efficiënte en optimale manier verlopen. Op basis van een bepaalde geleverde input wordt een goed uitgedacht en getoetst proces uitgevoerd zoals dat “zou moeten”, wat dit proces minder foutgevoelig maakt. Is het voorkomen van menselijke fouten dan de enige reden om processen te automatiseren? Zeker niet! Het waar mogelijk minimaliseren van de kans op menselijke fouten – bijvoorbeeld typefouten of per ongeluk ‘overgeslagen’ stappen – is belangrijk en een groot voordeel van proces automatisering, maar zeker niet het enige voordeel. Het automatiseren van bedrijfsprocessen kent namelijk vele voordelen die wellicht het beste samen te vatten zijn in de term: efficiëntie. Door processen te automatiseren, verminder je de hoeveelheid handmatige taken die onnodig veel tijd kosten. Geen lijsten met gegevens meer overtypen, geen ingewikkeld en tijdrovend rekenwerk en nooit meer de boeken erbij hoeven pakken om te kijken “hoe het ook alweer precies moest”. Een bijkomend voordeel is dat de kennis van processen letterlijk wordt vastgelegd en dat standaardisatie plaatsvindt. Geen verschil dus meer tussen hoe collega A het doet ten opzichte van collega B. De processen verlopen geautomatiseerd en precies zoals deze in de ideale situatie zouden moeten verlopen. En altijd op dezelfde efficiënte manier. Medewerkers houden tijd over voor datgene waar zij écht waarde toevoegen – bijvoorbeeld innovatie of extra klantenservice – en je klanten worden nog sneller en beter geholpen.

Een vergissing is menselijk Meer lezen »

Weerstand tegen verandering

Een natuurlijke behoefte

We leven in een wereld die steeds efficiënter wordt en waarin vrijwel elke repeterende, tijdrovende handeling geautomatiseerd kan worden. Dit brengt vele voordelen met zich mee, maar het zorgt er ook voor dat de wekelijkse – of zelf dagelijkse – uren die worden besteed aan deze handelingen al snel als onnodig worden ervaren. Ergens veel tijd aan besteden is niet erg, maar wanneer het voelt alsof dit onnodig is dan leidt het al snel tot frustraties. Dit zorgt voor een behoefte aan automatisering onder medewerkers. Iets wat best bijzonder is, want automatisering leidt tot verandering. En verandering daar heeft de mens een natuurlijke weerstand tegen. Of is dit toch minder vreemd dan het lijkt? Automatiseren Wat gebeurt er eigenlijk in een organisatie wanneer bedrijfsprocessen geautomatiseerd worden? Het begint allemaal bij het in kaart brengen van de processen binnen uw organisatie en de taken die hieronder vallen. Wellicht omvat dit repeterende taken die dagelijks of wekelijks handmatig worden uitgevoerd door medewerkers. In veel gevallen zijn dit taken die ook geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden met behulp van een computersysteem. Dit bespaart een hoop tijd die medewerkers vervolgens kunnen besteden aan taken die écht waarde toevoegen binnen de organisatie. Er vindt dus een verandering plaats in hun werkzaamheden, of in ieder geval in de manier waarop zij deze uitvoeren. En hoewel zij blij zullen zijn dat ze minder tijd kwijt zijn aan deze terugkerende, tijdrovende handelingen, is de verandering die hierbij komt kijken iets waar veel mensen een beetje tegenop zullen zien. Maar is dit terecht? Om hier een antwoord op te geven, is het belangrijk eerst te kijken naar waar deze weerstand tegen verandering precies vandaan komt. Weerstand tegen verandering De weerstand van de mens tegen verandering vindt haar oorzaak in de evolutie van onze hersenen door de jaren heen. Onze hersenen zijn geëvolueerd om gedrag te automatiseren zodat we er zo min mogelijk over na hoeven te denken. Dit willen we liever niet, want het zou namelijk veel energie en tijd kosten als je bijvoorbeeld iedere keer moest nadenken over hoe je je veters strikt, naar je werk rijdt of je computer aanzet. Als je dingen regelmatig doet, automatiseer je dit gedrag en vorm je een gewoonte. Een gewoonte die bij verandering opnieuw aangeleerd dient te worden. Weerstand of toch een behoefte Zoals je waarschijnlijk al merkt, zijn er enkele overeenkomsten tussen automatisering en hoe onze hersenen door de jaren heen zijn geëvolueerd. Beide hebben namelijk tot doel om terugkerend menselijk handelen te automatiseren om hier vervolgens minder tijd en energie aan te hoeven besteden. Tijd en energie die wij liever besteden aan taken waar wij dit écht voor nodig hebben. Onze weerstand tegen verandering vindt haar oorsprong dus in een behoefte om gedrag te automatiseren om zo tijd en energie te besparen. Precies wat we ook met de automatisering van bedrijfsprocessen proberen te realiseren. De mens heeft geen natuurlijke weerstand tegen verandering. De mens heeft een natuurlijke behoefte aan automatisering.

Een natuurlijke behoefte Meer lezen »

Dé succesfactor bij de implementatie van software

Dé succesfactor bij de implementatie van software

Stilstand is achteruitgang. Zeker in deze tijd waarin technologische ontwikkelingen aan de lopende band plaatsvinden en steeds meer organisaties meegaan met de mogelijkheden die digitalisering te bieden heeft. Digitale innovatie is tegenwoordig nu eenmaal noodzakelijk om bij te blijven in deze snel veranderende wereld. En eigenlijk is bijblijven niet eens genoeg. Om je te onderscheiden moet je vooruitlopen. Efficiëntie omhoog en kosten naar beneden. Dat is belangrijk toch? Maar denken uw werknemers hier ook zo over? Zij bepalen uiteindelijk of het ingeslagen pad effectief is. Daarom is het belangrijk om hen te betrekken in het proces van softwareontwikkeling en de uiteindelijke implementatie. Gebruiksvriendelijkheid en de acceptatie van eindgebruikers zijn volgens Primaned namelijk doorslaggevende succesfactoren bij de implementatie van software.   Betrek alle stakeholders Door werknemers te betrekken bij beslissingen en hen hier meer inbreng in te geven, zorg je voor minder weerstand tegen verandering. Werknemers hebben hier dan immers over meegedacht, hadden de mogelijkheid om hun wensen en eisen door te geven en kennen de voordelen die de verandering met zich mee zal brengen. Het is precies om die redenen dat het belangrijk is om alle stakeholders, dus ook de eindgebruikers, vanaf het begin te betrekken bij het project van softwareontwikkeling.   Nieuwe inzichten direct doorvoeren Door iedereen direct bij het project te betrekken, kan er vanaf dag één een duidelijk beeld worden geschetst van de wensen, eisen en verwachtingen binnen de gehele organisatie. Werknemers zullen uiteindelijk met het systeem gaan werken en dus is het belangrijk dat dit voldoet aan hun behoeften, dat het gebruiksvriendelijk is en dat zij zich er thuis in voelen. Naast een goede communicatie zien wij bij DSE Software dat het belangrijk is dat software veelvuldig getest wordt. Niet alleen door de ontwikkelaars ervan, maar ook door de eindgebruikers. Mede daarom werken wij bij DSE Software graag volgens de Scrum methode waarbij wij waar mogelijk na elke iteratie een werkend systeem opleveren aan de klant. Een systeem dat door de werknemers in gebruik kan worden genomen en kan worden getest. Werkt het systeem goed, dan zijn we op de goede weg en dat is alleen maar fijn. Werkt het systeem nog niet helemaal naar verwachting, dan zijn we hier op tijd van op de hoogte en kunnen nieuwe inzichten en wensen van de eindgebruiker direct worden doorgevoerd.   Een succesvolle implementatie Door de software te laten testen door eindgebruikers zal de implementatietijd kort zijn. Zij weten immers exact hoe het systeem werkt. Door daarnaast de look en feel van het systeem aan te passen naar de stijl van de organisatie zullen zij zich er alleen maar meer thuis in voelen. Dit komt de gebruiksvriendelijkheid ten goede, verhoogt de acceptatie onder de eindgebruikers en vergroot de kans dat de efficiency doelen behaald worden die u voor ogen hebt.  

Dé succesfactor bij de implementatie van software Meer lezen »

Digitale transformatie

Digitale transformatie vereist een nieuwe kijk op technologie

Voordat de coronapandemie de bedrijfswereld op zijn kop zette, gaf ongeveer 50% van de organisaties aan dat ze prioriteit gaven aan digitale transformatie. De grootschalige inzet van thuiswerken en social distancing hebben echter andere manieren van business doen en samenwerken afgedwongen. Dit heeft ertoe geleid dat momenteel meer dan 80% van de organisaties aangeeft dat het versnellen van hun digitale transformatie een strategische noodzaak is. Nu het merendeel van de organisaties overtuigd is van het belang van digitale transformatie is de vraag: wat is ervoor nodig om deze strategische noodzaak te realiseren? Hoewel veel organisaties de noodzaak van digitale transformatie het afgelopen jaar zijn gaan inzien, blijkt de afzonderlijke werking en de complexiteit van – legacy – software- en IT-systemen een groot obstakel kijkend naar het tempo en het succes van digitale transformatie. Veel organisaties maken gebruik van tientallen, honderden en soms zelfs duizenden IT-systemen voor hun dagelijkse bedrijfsprocessen en de verwerking van gegevens. Echter zien we vaak dat deze systemen bij veel organisaties gescheiden van elkaar werken. Veelal als gevolg van een conservatieve IT-benadering resulteert dit in het niet optimaal benutten van de potentiële voordelen van digitalisering op het gebied van efficiëntie, flexibiliteit en veiligheid. Zaken die juist als gevolg van de coronapandemie van essentieel belang zijn geworden. Waar moet je aan denken als we spreken van een ‘conservatieve IT-benadering’? Vaak als je tevreden bent met dat wat je hebt, heb je geen oog voor dat wat mogelijk is. En dat is dan ook het probleem waar veel organisaties – vaak onbewust – mee te maken hebben. Dat je al gebruik maakt van software- en IT-systemen die “prima werken” houdt niet in dat de digitalisering binnen jouw organisatie hiermee kan worden afgesloten. Ontwikkelingen op het gebied van IT en software gaan ontzettend snel. Dit betekent niet alleen dat er steeds meer mogelijk wordt, maar ook dat systemen continu verbeteren op het gebied van efficiëntie en veiligheid. Mogelijke kwetsbaarheden kunnen worden tegengegaan en nieuwe – beter functionerende – koppelingen tussen systemen kunnen worden gerealiseerd. Het probleem bij veel organisaties is dat zij digitalisering afvinken en denken dat hiermee het proces van digitalisering is afgerond. Om als organisatie niet eenmalig, maar continu gebruik te maken van de meest efficiënte, veilige en flexibele software- en IT-systemen, is een nieuwe kijk op technologie noodzakelijk. Digitalisering is namelijk niet iets wat je kunt afvinken, het is een doorlopend proces. Technologische ontwikkelingen staan niet stil en verbeteren continu op het gebied van veiligheid en efficiëntie. Als organisatie is het belangrijk hierin mee te gaan om niet achter te raken.

Digitale transformatie vereist een nieuwe kijk op technologie Meer lezen »

Neem digitalisering serieus

Neem digitalisering serieus

Niemand ontkomt er tegenwoordig nog aan; de digitalisering van de samenleving. Momenteel is ruim twee derde van de bedrijfsprocessen bij Nederlandse organisaties gedigitaliseerd. Dat biedt aanzienlijke voordelen kijkend naar het realiseren van kostenbesparingen en het verhogen van de efficiëntie, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Risico’s waar veel organisaties zich nog onvoldoende bewust van lijken te zijn, maar die wel een enorme impact hebben op de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toenemend aantal datalekken zoals die bij de GGD. Tweede Kamerlid Kees Verhoeven gaf recent aan dat er veel meer aandacht moet komen voor digitalisering en technologie. Maar wat betekent dit voor organisaties en hoe moeten wij tegen digitalisering aankijken? Digitalisering in stroomversnelling Als gevolg van de coronacrisis is digitalisering bij veel organisaties in een stroomversnelling geraakt. Meer dan de helft van de Nederlandse organisaties verwacht het komende jaar dan ook meer te gaan investeren in digitalisering. Dit helpt organisaties namelijk om bedrijfsprocessen efficiënter in te richten en meer werk te verrichten met minder mensen. De optimalisatie van inefficiënte en tijdrovende processen biedt organisaties bovendien de mogelijkheid een kostenbesparing te realiseren. Geen wonder dat veel bedrijven hier oren naar hebben. Hoe efficiënter de bedrijfsprocessen, hoe beter toch? Hierin schuilt echter ook direct het risico van digitalisering. Het is belangrijk om je bij de digitalisering van bedrijfsprocessen niet blind te staren op de verhoging van efficiëntie. Zaken als veiligheid en betrouwbaarheid zijn namelijk minstens zo belangrijk. Beveiliging is geen project Veiligheid is erg belangrijk als het gaat om de digitalisering van bedrijfsprocessen en we zien helaas steeds vaker dat dit nogal eens een ondergeschoven kindje blijkt te zijn, mede als gevolg van de focus op efficiëntie. Denk bijvoorbeeld aan het datalek bij de GGD waar gevoelige medische en persoonsgegevens omwille van efficiëntie eenvoudig toegankelijk werden gemaakt voor medewerkers. Daarnaast is digitalisering geen project met een begin en een eind, maar een doorlopend proces. Net zoals cybercriminelen niet eenmalig zullen proberen binnen te dringen in jouw computersystemen, zou jij je als organisatie ook niet eenmalig moeten buigen over de veiligheid ervan. De impact van digitalisering Het is dus van belang om digitalisering als organisatie serieus te nemen. Hoewel veel organisaties hier wellicht simpelweg tegenaan kijken als een manier om efficiënter te kunnen werken, is het belangrijk om ook de impact ervan op de organisatie – maar in veel gevallen ook de samenleving – in acht te nemen. Bij het digitaliseren van bedrijfsprocessen zijn veiligheid en betrouwbaarheid van groot belang. Ook wanneer je gebruik maakt van een leverancier of een ontwikkelaar van deze systemen. Het is belangrijk dat je kiest voor een partij die je vertrouwt. Je kunt de verantwoordelijkheid namelijk niet overdragen. Vanuit een compliance perspectief blijf jij als organisatie verantwoordelijk. Wat je wel kunt doen, is kiezen voor een partij waar je veel vertrouwen in hebt waardoor je de verantwoordelijkheid draagt over iets wat “by design” al veilig, betrouwbaar en veelvuldig getest is. Digitalisering biedt vele voordelen als het gaat over efficiëntie en kostenbesparing, maar neem digitalisering en de mogelijke impact ervan wel serieus en verlies zaken als veiligheid en betrouwbaarheid hierbij niet uit het oog.

Neem digitalisering serieus Meer lezen »

Agile softwareontwikkeling

Agile softwareontwikkeling

Vroeger was softwareontwikkeling een tijdrovend en bureaucratisch proces, uitgevoerd volgens een strak, vooraf bepaald stappenplan. Maar tegenwoordig veranderen niet alleen de mogelijkheden op het gebied van software aan de lopende band, ook bedrijven hebben continu met verandering te maken. Of dit nu verandering is binnen het bedrijf of erbuiten, het is belangrijk dat de gebruikte software hierin mee verandert. Daarom wordt software tegenwoordig steeds vaker ontwikkeld volgens de agile methode. Maar wat is agile softwareontwikkeling precies? En waarom gebruiken we het?   Wat agile niet is De vraag wat agile niet is, is misschien wel net zo belangrijk als de vraag wat het wel is. Hier ontstaat namelijk nogal eens verwarring over. Bij agile denk je al snel aan een methode waarbij er tijdens actieve stand up meetings op post-its wordt geschreven. Om deze reden zullen verkopers van post-its je dan ook graag vertellen dat je voor agile werken hun post-its nodig zult hebben. Schoenmakers maken je wellicht wijs dat juist comfortabele schoenen belangrijk zijn. En consultants zeggen dat alleen zij je de agile methode van softwareontwikkeling kunnen aanleren. Dit is echter niet waar agile in de essentie over gaat.   Maar wat is agile dan wel? Het gebruik maken van bijvoorbeeld stand-up meetings of post-its zijn op zichzelf niet agile, zij helpen teams slechts om agile te kunnen werken. Agile is namelijk een overkoepelende term voor verschillende waarden en principes om beslissingen te maken binnen het traject van softwareontwikkeling. Hierbij staat de behoefte van de klant centraal en wordt er continu ingespeeld op veranderingen die zich voordoen. Hiermee is agile een flexibel, efficiënt en klantvriendelijk alternatief voor de trage, bureaucratische en statische manier van softwareontwikkeling van vroeger. Agile kenmerkt zich door vier kernwaarden en twaalf onderliggende principes die staan beschreven in de blauwdruk voor de agile softwareontwikkelingsmethode: het Agile Manifesto.   De voordelen van agile softwareontwikkeling Agile softwareontwikkeling brengt verschillende voordelen met zich mee. Voordelen voor de softwareontwikkelaar, maar bovenal voor de eindgebruiker. De belangrijkste voordelen zijn uit onze ervaring samen te vatten in de volgende zes punten.   Hogere klanttevredenheid Het centraal stellen van de klant is een belangrijk principe binnen agile. Het project wordt opgedeeld in korte iteraties en klanten worden hier actief bij betrokken. Na elke iteratie krijgen klanten namelijk de mogelijkheid het systeem te testen waarna zij hier feedback op kunnen geven. Door klanten het systeem continu te laten testen en hun feedback te verwerken, wordt er samen met de klant toegewerkt naar een systeem dat voldoet aan al hun wensen en verwachtingen.   Hogere efficiency Door agile te werken wordt het proces van softwareontwikkeling efficiënter doorlopen. Het proces wordt opgedeeld in meerdere kleine projecten waardoor teams te maken hebben met duidelijke en gezamenlijke kortetermijndoelstellingen. Door hier als team dagelijks samen aan te werken, wordt de productiviteit binnen het team gestimuleerd, zo leert de praktijk.   Meer flexibiliteit Een belangrijk principe binnen agile is het inspelen op veranderingen die zich voordoen. Deze veranderingen kunnen betrekking hebben op de wensen van klanten of eindgebruikers, maar ook op de markt in het algemeen. Als team is het belangrijk om veranderingen te zien als kansen die waarde kunnen toevoegen in plaats van obstakels die dienen te worden vermeden. Dit zorgt voor een flexibele mindset bij het team en voor een product dat bij de lancering niet al direct achterhaald is.   Beter beeld van de voortgang Door het proces van softwareontwikkeling op te delen in verschillende kleine projecten kan er meer duidelijkheid worden geboden aan de klant met betrekking tot de opleverdatums. Hierdoor krijgt niet alleen het team zelf een duidelijk beeld van de voortgang van het proces, maar ook de klant.   Minder risico Het managen van risico’s is geen “onderdeel” van agile. Agile ís risicomanagement. Door te werken in korte iteraties en klanten continu om feedback te vragen en dit te verwerken, verminder je als team het risico dat het uiteindelijk ontwikkelde systeem niet aan de wensen van de klant voldoet.   Betere kwaliteit Uiteindelijk is het uiteraard belangrijk dat het opgeleverde systeem van hoge kwaliteit is. Binnen agile softwareontwikkeling werken testers en ontwikkelaars al vanaf het begin van het proces samen wat het kwaliteitsbesef binnen het team vergroot. Dit zorgt er namelijk voor dat het idee gaat leven dat je als team verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van het ontwikkelde systeem. Daarnaast zorgt de samenwerking met de klant ervoor dat verbeterpunten sneller naar boven die vervolgens verholpen kunnen worden. Ook dit zal de uiteindelijke kwaliteit ten goede komen.   Agile zijn is belangrijk; ook buiten softwareontwikkeling Agile is dus van zeer grote waarde binnen softwareontwikkeling. Daarom wordt dit ook al sinds 1988 toegepast binnen DSE Software. Echter beperkt de waarde van agile zich niet tot  softwareontwikkeling alleen, zeker in deze tijd waarin maatschappelijke ontwikkelingen grote uitdagingen meebrengen voor veel organisaties. Het is belangrijk gebleken om flexibel en wendbaar te zijn en in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden; een kernwaarde binnen agile en iets waar wij onze klanten bij DSE Software graag bij helpen. Met onze perfect passende software zorgen wij dat de wereld om ons heen flexibel en wendbaar is en blijft.  

Agile softwareontwikkeling Meer lezen »

Voordelen maatwerk software

6 voordelen van maatwerk software

We leven in een wereld waarin steeds meer geautomatiseerd wordt. Voor vrijwel elk proces is software beschikbaar. Standaard softwareoplossingen die zo in gebruik te nemen zijn. Soms zal standaard software de beste oplossing bieden, maar soms is er ook duidelijk winst te behalen door de inzet van maatwerk software. Maatwerk software is software die speciaal voor jouw bedrijf is ontwikkeld zodat het naadloos aansluit bij jouw eisen, wensen en behoeften. In de hedendaagse wereld is authenticiteit en onderscheidend vermogen van groot belang voor veel bedrijven waarmee ook de inzet van maatwerk software steeds belangrijker lijkt te worden. Maatwerk software biedt verschillende voordelen voor bedrijven, haar werknemers, en haar klanten. Dit zijn de zes belangrijkste voordelen van maatwerk software, of hoe wij het liever noemen: “perfect passende software”.    1. Onderscheidend vermogen Fabrikanten van standaard software maken hun pakketten op zo’n manier dat ze door zoveel mogelijk organisaties gebruikt kunnen worden voor algemene doeleinden en op een uniforme manier. Dat kán goed werken, maar het vereist wel dat de organisatie zich aanpast aan de software. Als je unieke, innovatieve bedrijfsprocessen hebt dan is dit vaak geen optie. Je zult deze unieke bedrijfsprocessen dan moeten aanpassen zodat deze aansluiten bij de software. Bij maatwerk software is dit niet nodig. Deze software is namelijk perfect passend gemaakt voor jouw bedrijf en is speciaal ontwikkeld zodat het naadloos aansluit op je bedrijfsprocessen. De software wordt aangepast aan je bedrijfsprocessen, en dus niet andersom. Jouw unieke werkwijze blijft behouden wat jou de mogelijkheid geeft je te onderscheiden van de concurrentie.   2. Koppelingen met andere systemen Bij standaard software ben je afhankelijk van de bereidheid van de leverancier om nieuwe koppelingen met andere systemen te faciliteren. Hierdoor zal het niet altijd mogelijk zijn om de systeemkoppelingen te maken die je graag zou willen. Bij maatwerk software heb je echter zelf invloed op de functionaliteiten en koppelingen die gerealiseerd worden. Maak je dagelijks gebruik van software van derden, zoals bijvoorbeeld een boekhoudpakket, een betalingssysteem, een tekstverwerker of een e-mailprogramma? De software wordt zo ontwikkeld dat deze naadloos aansluit bij je huidige – en toekomstige – bedrijfsprocessen en werkzaamheden. Dit minimaliseert de kans op fouten en inefficiënties en zorgt ervoor dat jij en je werknemers dagelijks op een prettige manier productief kunnen werken.   3. Toekomstbestendig / wendbaar Door software modulair op te bouwen en gebruik te maken van losse componenten kan het op een later moment eenvoudig herschreven worden zonder dat de systemen die er gebruik van maken daar hinder van ondervinden. Zo kan bij een uitbreiding van of een differentiatie binnen jouw bedrijf de software eenvoudig worden aangepast aan de nieuwe bedrijfsprocessen. Op deze manier groeit maatwerk software mee met jouw organisatie, los van – of naadloos aansluitend op – andere systemen. Maatwerk software biedt bij het huidige ontwerp, maar ook in de toekomst de beste oplossing voor jouw bedrijf. Of de business nu groeit, krimpt of door de jaren heen gewoon verandert, met maatwerk software blijf je als bedrijf wendbaar.   4. De kosten zelf in de hand Bij de ontwikkeling van maatwerk software bepaal jij welke functionaliteiten wel en niet belangrijk zijn en alleen voor die functionaliteiten betaal je. Je hebt de kosten zelf in de hand. Standaard software biedt wellicht niet alle functionaliteiten waar je behoefte aan hebt of het biedt juist functionaliteiten waar je geen behoefte aan hebt, maar wel voor betaalt. Maatwerk software wordt speciaal voor jou ontwikkeld en dus bepaal jij welke functionaliteiten echt belangrijk zijn en alleen voor deze functionaliteiten betaal je. Niets meer, niets minder. Jij zit aan het roer en hebt de kosten zelf in de hand.   5. Korte introductietijd werknemers Als je nieuwe software in gebruik neemt, is het niet alleen belangrijk dat je hiermee snel en efficiënt kunt werken, het is ook belangrijk dat het systeem gebruiksvriendelijk is en werknemers zich er thuis in voelen. Daarom wordt maatwerk software in nauwe samenwerking met alle betrokkenen ontwikkeld. Zo sluit de software niet alleen naadloos aan op jouw specifieke bedrijfsprocessen, ook de look en feel ervan wordt ontwikkeld naar jouw stijl en jouw wensen. Om deze reden zijn de systemen gebruiksvriendelijk en zullen deze direct vertrouwd aanvoelen bij de werknemers. Zij herkennen de processen direct waardoor de introductietijd kort zal zijn en je direct kunt profiteren van de efficiency voordelen die maatwerk software biedt.   6. Wij zeggen liever “perfect passende software” Standaard software wordt gezien als een betrouwbare, veilige keuze. Het is immers veelvuldig getest waardoor eventuele fouten eruit zijn gehaald. Daarnaast houdt de aanbieder de software up-to-date. Waarom zou je dan toch kiezen voor de maatwerk software van DSE Software? Omdat wij maatwerk software aanbieden zonder concessies. Bij DSE Software profiteer je niet alleen van de vele voordelen van maatwerk software, wij bieden je ook de betrouwbaarheid en continuïteit van standaard software. Samen met jou ontwikkelen wij betrouwbare software die veelvuldig getest wordt en waarvan zowel de software als de look en feel ervan aansluiten bij jouw specifieke eisen en wensen. Na de oplevering kan de software functioneel worden onderhouden en worden doorontwikkeld waardoor het meegroeit met jouw organisatie en jouw wensen. Je kunt er optimaal gebruik van blijven maken. Bij DSE Software profiteer je van de voordelen van perfect passende software; maatwerk software zonder concessies.

6 voordelen van maatwerk software Meer lezen »

DSE Software wordt Poort80
Beste klanten, partners en bezoekers, Goed nieuws! Poort80, de nieuwste aanwinst van de MyBit Group, en DSE Software bundelen hun krachten en gaan verder onder één naam: Poort80. Met meer dan 50 software engineers en kantoren in Beverwijk en Amsterdam vormen we een gecombineerde hub binnen de MyBit Group. Binnenkort zullen we, samen met Poort80 Amsterdam, overstappen naar een gezamenlijke website, maar voor nu kunt u nog gebruikmaken van de huidige website. Meer informatie over de aansluiting van Poort80 bij de MyBit Group en de samenvoeging van DSE Software en Poort80 is te vinden op onze website: https://www.dsesoftware.nl/poort80-sluit-zich-aan-bij-de-mybit-group/.
DSE Software wordt Poort80
Beste klanten, partners en bezoekers, Goed nieuws! Poort80, de nieuwste aanwinst van de MyBit Group, en DSE Software bundelen hun krachten en gaan verder onder één naam: Poort80. Met meer dan 50 software engineers en kantoren in Beverwijk en Amsterdam vormen we een gecombineerde hub binnen de MyBit Group. Binnenkort zullen we, samen met Poort80 Amsterdam, overstappen naar een gezamenlijke website, maar voor nu kunt u nog gebruikmaken van de huidige website. Meer informatie over de aansluiting van Poort80 bij de MyBit Group en de samenvoeging van DSE Software en Poort80 is te vinden op onze website: https://www.dsesoftware.nl/poort80-sluit-zich-aan-bij-de-mybit-group/.